Share

Romgaz vizează investiții de 2,3 mld. lei și estimează venituri din exploatare de 10,3 mld. lei în 2023

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz îşi propune pentru 2023 un program de investiţii cu un buget total de aproape 2,3 miliarde lei, format din cheltuieli cu investiţiile în sumă de 1,974 miliarde lei şi rambursări de credite în sumă de 325 milioane lei.

Conform proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli, ce va fi supus aprobării acţionarilor în data de 20 februarie, fundamentarea bugetului aferent Programului de Investiţii pentru anul 2023 s-a făcut, în cea mai mare parte, pe obiective ce vizează creşterea portofoliului de rezerve şi resurse (onshore şi offshore), compensarea declinului natural al producţiei de gaze naturale şi producerea de energie electrică.

Astfel, acesta vizează: împrumuturi acordate de SNGN Romgaz SA către filiala Romgaz Black Sea Limited pentru susţinerea activităţii curente şi finanţarea investiţiilor acesteia; menţinerea actualei participaţii în cazul Lukoil (12,2%); continuarea lucrărilor de cercetare geologică prin forarea unor noi sonde de explorare; dezvoltarea potenţialului de producere energie electrică prin continuarea şi finalizarea construirii Centralei Electrice cu Ciclu Combinat cu turbine cu gaze – Iernut şi realizarea unui Parc Fotovoltaic cu o putere instalată de aproximativ 40 MW: modernizarea şi retehnologizarea echipamentelor şi instalaţiilor de intervenţii şi operaţii speciale la sonde, reechipări/reactivări-reparaţii capitalizabile, modernizări ale staţiilor de uscare şi staţiilor de comprimare; achiziţia de noi echipamente şi instalaţii performante specifice activităţii de bază; achiziţia de utilaje specifice pentru asigurarea transportului tehnologic şi mentenanţei activităţii de bază şi menţinerea în condiţii optime a infrastructurii de drumuri în câmpurile de gaze.

Veniturile din exploatare ale Societăţii Naţionale de Gaze Naturale Romgaz pentru 2023 sunt estimate la nivelul de 10,324 miliarde lei, conform proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli ce urmează a fi aprobat de acţionari în data de 20 februarie.

Veniturile din gaze Romgaz livrate din producţia internă (fără asocieri, fără gazele pentru producerea de energie electrică) s-au fundamentat pe baza cantităţilor de gaze naturale estimate a se livra către clienţi în anul 2023 şi a preţurilor medii de livrare aferente gazelor din producţia curentă şi extrase din depozitele de înmagazinare gaze, se menţionează în proiect.

Scăderea veniturilor din vânzarea gazelor este cauzată de reducerea cantităţilor şi preţurilor de livrare, ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 27/2022. Astfel se estimează că 75,3% din producţia livrată clienţilor se va vinde cu preţul reglementat de 150 lei/MWh.

Veniturile din livrarea energiei electrice au fost fundamentate pe baza cantităţilor de energie electrică livrată şi a preţurilor medii de livrare estimate. Scăderea veniturilor este cauzată de vânzarea întregii producţii cu preţul reglementat de 450 lei/MWh, conform prevederilor legale în vigoare.

În ceea ce priveşte veniturile financiare, acestea sunt estimate la 84,087 milioane lei şi provin în mare parte din dividendele distribuite de Depogaz şi dobânzile pentru împrumutul acordat Filialei Romgaz Black Sea Limited pentru susţinerea nevoilor operaţionale şi a investiţiilor în perimetrul Neptun Deep.

Citește și:

Leave a Comment