Lifenews.ro se aliniază normelor impuse de Uniunea Europeană, stabilind Politica de Confidenţialitate cu privire la protecţia datelor personale. Vă rugăm să vă informaţi cu privire la Politica de Confidenţialitate care face referire la modul în care colectăm, folosim şi partajăm datele dumneavoastră pentru a vă oferi serviciile lifenews.ro precum şi modul în care folosim platformele sociale. Politica de cookie-uri o găsiţi AICI.

Lifenews.ro publică şi va actualiza la nevoie informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ţinand seama de prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor GDPR). Acesta intră în vigoare în 25 mai 2018.

Orice modificare a acestei informări va fi publicată pe site-ul lifenews.ro.

Cine suntem?

Lifenews.ro

În această informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • „noi/al nostru” înseamnă lifenews.ro
 • „terţă parte” înseamnă altcineva decât lifenews.ro şi dumneavoatră

Sediul nostru este situat la adresa: Pantelimon, nr. 25, jud. Ilfov

Adresa de email la care putem fi contactaţi este: contact@lifenews.ro

Contact – protecţia datelor

Responsabilul cu protecţia datelor poate fi găsit la adresa de email contact@lifenews.ro.

Ce colectăm şi în ce condiţii?

Informaţiile pe care le colectăm de la dumneavoatră şi modul în care facem colectarea variază în funcţie de serviciile lifenews.ro pe care le utilizaţi, modul în care interacţionaţi sau aţi interacţionat cu lifenews.ro sau în funcţie de ce am obţinut de la o terţă parte care avea acordul de a face schimb de informaţii cu noi.

lifenews.ro poate prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • numele şi prenumele
 • sexul
 • data şi locul naşterii
 • cetăţenia
 • telefon/email
 • adresa sau reşedinţa
 • profesia
 • loc de muncă
 • formare profesională-diplome-studii
 • situație familială
 • situație economico-financiară
 • date de trafic pe site-ul lifenews.ro, istoricul dumneavoastră de navigare
 • date obţinute în contactul dumneavoastră cu noi pentru o sesizare din partea dumneavoastră (email, telefon, scrisori etc.)
 • informaţii privind legitimitatea accesului – vom colecta indicii şi informaţii de securitate pentru autentificare şi înregistrare
 • preferinţele dumneavoatră pentru anumite produse, servicii şi stil de viaţă, atunci când ni le comunicaţi sau când le deducem în baza modului cum aţi folosit serviciile online lifenews.ro
 • a se consulta secţiunea cookie-uri pentru a afla ce colectăm, folosind cookie-uri
 • informaţii pe care le putem obţine din alte surse (colaboratori sau furnizori de date)
 • pentru îmbunătăţirea serviciilor noastre, convorbirile telefonice cu dumneavoastră pot fi înregistrate
 • detalii cu privire la modul în care accesaţi produsele lifenews.ro online sau prin aplicaţii pentru mobil, tabletă – folosim în acest scop informaţii furnizate de Google Analytics, dar fără a va identifica în mod individual.

Lifenews.ro garantează faptul că datele cu caracter personal vor fi:

 1. a) prelucrate cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale
  b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime
  c) adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate
  d) exacte şi actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate
  e) stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi prelucrate.

Lifenews.ro protejează datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat şi ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate în acest sens.

Lifenews.ro poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în baza următoarelor aspecte:

–         executarea sau încheierea unor contracte cu colaboratori

–         interese comerciale legitime ale lifenews.ro (de exemplu, menţinerea securităţii site-urilor, prevenirea fraudelor, marketing în vederea îmbunătăţirii produselor oferite de lifenews.ro; orice demers în acest sens nu va afecta drepturile dumneavoatră)

–         conformarea cu o cerinţă legală imperativă (de exemplu, cerinţe contabile si fiscale)

–         consimţământ pe care îl acordaţi.

Vom colecta datele dumneavoastră personale atunci când:

 • vă abonaţi la newslettere lifenews.ro – aveţi posibilitatea de a vă dezabona în orice moment doriţi
 • vă înregistraţi şi autentificaţi pe lifenews.ro
 • participaţi la concursuri online, compeţiţii sau studii
 • participaţi la sondaje de opinie online
 • postaţi comentarii la diferite articole de pe site-urile lifenews.ro
 • transmiteţi mesaje şi sesizări prin email
 • vizitaţi sau navigaţi pe site-ul lifenews.ro
 • utilizaţi aplicaţii lifenews.ro pentru desktop, mobil, tabletă
 • aţi acordat permisiunea altor societăţi sau parteneri ai noştri, unor terţi să facă schimb de informaţii cu noi cu privire la dumneavoastră
 • datele dumneavoatră cu caracter personal sunt publice
 • sunteţi clientul unei activităţi comerciale pe care o achiziţionăm
 • în eventualitatea transmiterii de publicitate online – poate exista publicitate ţintită, în baza utilizării cookie-urilor (publicitate pe bază de interese).

Lifenews.ro face apel la serviciile Google Analytics pentru a afla statistici cu privire la datele de trafic înregistrate pentru diferite evenimente si programe reflectate de lifenews.ro. Scopul preluării acestor statistici este acela de a evalua performanţa produselor lifenews.ro şi de a le transmite, la cerere, partenerilor noştri, dar fără a vă identifica în mod individual.

Lifenews.ro are conturi oficiale pe diferite platforme sociale, unde dumneavoastră puteţi face comentarii, asumându-vă condiţiile de realizare a acestora.

Puteţi dezvălui datele dumneavoastră în diferite moduri, spre exemplu plug-in-rile reţelelor de socializare (cele oferite de Google, Facebook, Twitter etc.) sau folosind servicii ale unor terţe părţi care vă permit să postaţi public analize sau alte informaţii, iar o terţă parte ar putea folosi informaţiile respective.

Aplicaţiile de socializare şi plug-in-urile reţelelor de socializare sunt operate chiar de reţeaua de socializare şi respectă condiţiile de utilizare ale acelor reţele privind protecţia datelor şi cookie-urile. Asiguraţi-vă că le cunoaşteţi.

Utilizăm cookie-uri (fişiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dumneavoastră). Pentru detalii în acest sens şi în privinţa modului de a opta pentru renunţarea la acestea, vă rugăm să accesaţi secţiunea Politica de cookie-uri postată pe lifenews.ro.

Dacă este cazul, facem schimb de informaţii referitoare la dumneavoastră cu:

 • parteneri implicaţi în crearea produselor lifenews.ro
 • societăţi contractate să presteze servicii pentru sau în numele lifenews.ro
 • organisme de aplicare a legii
 • terţă parte când dezvăluirea este necesară pentru îndeplinirea unei cerinţe legale sau pentru împiedicarea unor fraude, apărarea drepturilor şi proprietăţii, apărarea intereselor dumneavoastră.

Durata şi siguranţa păstrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vom stoca informaţiile dumneavoastră, ţinând seama de legi, cerinţe legale sau atâta timp cât este necesar pentru atingerea scopului precis pentru care au fost colectate.

Comunicările prin internet (ex. email-urile) nu sunt sigure daca nu sunt criptate. Comunicările dumneavoatră pot parcurge mai multe ţări până să ajungă la destinaţie, aspect ce ţine de natura Internetului.

Nu acceptăm responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date ci caracter personal care nu ţine de noi.

Site-ul nostru poate conţine link-uri la site-uri web ale unor terţe părţi. Nu răspundem pentru securitatea şi conţinutul respectivelor site-uri ale terţelor părţi. Vă rugăm să vă asiguraţi că citiţi politica acelor societăţi privind protecţia datelor cu caracter personal şi cookie-urile, înainte de a pune informaţii personale pe site-urile acestora.

Drepturile dumneavoastră

Lifenews.ro asigură persoanele vizate că în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal le sunt respectate drepturile legale, şi anume: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a se adresa justiției, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal

Aveţi dreptul de a rectifica datele dumneavoastră, în cazul în care nu sunt corecte, accesând adresa de email contact@lifenews.ro sau accesând aceasta secţiune online.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Aveţi dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest scop, vă rugăm să transmiteţi solicitarea dumneavoastră la adresa de email: lifenews.ro.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal

Vă puteţi opune prelucrării datelor cu  caracter personal pe site-urile si aplicaţiile smart ale lifenews.ro.

Obiecţii şi sugestii privind datele cu caracter personal puteţi trimite la adresa de email: lifenews.ro .Vom face tot posibilul pentru a le soluţiona. În cazul în care sunteţi nemulţumiţi, după rezoluţia lifenews.ro, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Dreptul de ştergere

Lifenews.ro colectează, prelucrează şi păstrează datele dumneavoastră personale strict pentru scopul pentru care au fost adunate şi doar cât este necesar pentru realizarea scopului. În anumite circumstanţe aveţi dreptul de a cere ştergere datelor dumneavoastră din baza noastră de date. În cazul în care consideraţi că vă păstrăm datele mai mult decât este necesar, vă rugăm să depuneţi sesizare la adresa email: lifenews.ro.