Share

Boston Consulting Group: 10.700 de români au active financiare de peste 1 mil. USD

Un studiu realizat de Boston Consulting Group arată că în România, spre deosebire de alte state analizate, există o concentrare a averii în rândul persoanelor extrem de bogate.

Ediția din 2023 a studiului Global Wealth Report, realizat de firma de consultanță în management Boston Conuslting Group (BCG) arfată că averea financiară globală a scăzut în anul 2022 pentru prima dată în ultimii 15 ani, cu 4%, ajungând la 255 mii de miliarde de dolari, dar se preconizează că va reveni anul acesta și va continua să crească în următorii cinci ani la ritmul înregistrat înainte de atacul Rusiei asupra Ucrainei.

Pentru comparație, același studiu relevă că averea financiară personală din România a scăzut cu 1% anul trecut, cu un ritm mai lent decât media globală, dar similar cu cel înregistrat în restul Europei Centrale și de Est.

Spre deosebire de averea financiară, valoarea activelor reale la nivel global – care includ active imobiliare, bunuri durabile, artă și metale prețioase – a crescut anul trecut cu un ritm de 5,5% ajungând la 261 mii de miliarde de dolari.

În România, valoarea activelor reale a crescut cu 6%, la 200 de miliarde de dolari, cu un ritm ușor mai lent decât rata medie de creștere anuală de 7% înregistrată în ultimii 10 ani.

În acest context, realizatorii studiului BCG arată că „în România, există aproximativ 500 sute de persoane care dețin o avere financiară individuală cuprinsă între 20 de milioane și peste 100 de milioane de dolari, clasându-se la nivel global ca fiind persoane cu valoare financiară ridicată și extrem de ridicată.

În același timp, averea financiară individuală a majorității covârșitoare a populației (15,8 milioane de cetățeni) nu depășește 250 de mii de dolari.

În scopul cercetării efectuate, care include România, BCG a folosit date bazate pe sistemul global de conturi naționale (SNA), obținute de la băncile centrale și băncile comerciale.

Conform acestor date, aproximativ 36.500 de români dețin active financiare cu valoare cuprinsă între 250 de mii și 1 milion de dolari, în timp ce aproximativ 10.200 de români dețin active financiare în valoare cuprinsă între 1 și 20 de milioane de dolari. 400 de români dețin între 20 de milioane și 100 de milioane de dolari, iar 100 de români, considerați persoane cu avere financiară extrem de ridicată, dețin peste 100 de milioane de dolari.

Mai simplu spus, 10.700 de români au averi de peste 1 milion de dolari, iar dintre aceștia, 100 au peste 100 de milioane de dolari.

„Împărțirea averii financiare în România arată o imagine interesantă și bipolarizată, care este mai sănătoasă și mai egalitară, în sensul că aproximativ 50% din averea financiară totală este deținută de cei cu mai puțin de 250 de mii de dolari, în timp ce la nivel global această cifră este doar de 32%.”, explică Krisztian Horvath, Partener și Director Asociat pentru Managementul Averii la BCG.

El notează însă și că, în același timp, „în România există o concentrare a averii în rândul persoanelor extrem de bogate, respectiv cele care au o avere financiară de peste 20 de milioane de dolari. Aceștia dețin 23% din averea financiară totală din România, față de 13% la nivel global”.

Averea financiară personală netă în România a crescut în perioada 2017 – 2022, la o rată anuală de 10,5%, ajungând la 200 de miliarde de dolari, și este așteaptat să crească la o rată anuală de aproximativ 7% până în 2027, depășind atât rata de creștere a Europei de Est, cât și cea globală.

La finalul anului 2022 procentul României în averea financiară totală a regiunii Europei Centrale și de Est a fost de 5%, .

Este important de notat că, în funcție de clasele de active, averea financiară nu include așa-numitele active reale, în special imobiliarele, bunurile de consum durabile, cum ar fi mașinile sau bărcile, sau aurul și alte metale prețioase non-monetare.

În cazul acestora, al activelor reale, adică proprietățile imobiliare, bunurile de consum durabile, aurul și alte metale prețioase non-monetare, valoarea clasei de active a crescut în România între 2017 și 2022 la o rată anuală de 3,4%, ajungând la aproximativ 200 de miliarde de dolari.

„România se remarcă și prin ponderea ridicată a altor active financiare, respectiv 19%, față de media Europei de Est de 7% și față de media globală de 2%, ceea ce trasează sarcini pentru sistemul de intermediere financiară de a canaliza aceste active către clase de active mai controlabile și mai transparente. În același timp, depozitele și numerarul reprezintă 40% din averea totală a populației României, sub nivelurile Europei de Est, dar peste rata globală de 30%. Într-un astfel de mediu cu inflație ridicată, aceasta ar putea duce la pierderi ale valorii reale a averii personale”, consideră Krisztian Horvath.

La nivel mondial, averea financiară a persoanelor a scăzut anul trceut pentru prima dată în ultimii 15 ani. Primul declin pe piața globală a averii financiare, de la criza din 2008, a venit după o creștere de 10% în valoare, în 2021, una dintre cele mai mari din ultimele decenii. La nivel global, a scăzut cu 4%, iar în România a scăzut cu 1%. Cauzele declinului la nivel global au fost inflația și creșterea ratelor dobânzilor, rezultatele slabe pe piețele de capital, care au fost o consecință a incertitudinilor geopolitice cauzate de războiul din Ucraina. Averea financiară globală a însumat 255 trilioane de dolari anul trecut, iar declinul din 2022 se așteaptă să fie de scurtă durată, deoarece se preconizează că averea va crește cu 5%, ajungând la 267 trilioane de dolari.

Printre aspectele interesante ale anului 2022 menționăm o creștere de 6.2% a valorii numerarului și depozitelor personale, datorită unei abordări mai conservatoare privind riscurile în investiții.

La nivel global, valoarea activelor reale, care include proprietățile imobiliare, bunurile de consum durabile și artaă, a crescut cu 5.5% la 261 trilioane de dolari anul trecut. Astfel, averea globală absolută a crescut la 516 trilioane de dolari în 2022, o creștere de 1% față de 2021.

Citește și:

Leave a Comment