Share

Metrorex a bugetat investiții de peste 500 mil. lei și pierderi de 418 mil. lei pentru 2022

Metrorex a bugetat pentru anul în curs investiții de 503,756 mil. lei, în timp ce pierderile preconizate sunt de 418 mil. lei.

Investiţiile bugetate de compania Metrorex pentru anul în curs sunt în valoare de 503,756 milioane de lei, în creştere cu 460,53 milioane de lei faţă de cele realizate la data de 31 decembrie 2021, şi vizează Magistrala 4, tronsonul Gara de Nord – Străuleşti – Parc Bazilescu – Lac Străuleşti, Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, Magistrala 6 – Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni şi accesibilizarea staţiilor de metrou în funcţiune pentru persoanele cu deficienţe de vedere.

Potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti “Metrorex”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, sursele necesare finanţării investiţiilor pentru anul 2022, vor fi asigurate din surse proprii, în valoare de 85,775 milioane de lei, respectiv amortizarea mijloacelor fixe din anul 2022, din alocaţii bugetare – 67,981 milioane de lei şi fonduri externe nerambursabile (FEN) post aderare, în valoare de 350 milioane de lei.

Cheltuielile pentru investiţii în 2022 vor fi efectuate pentru Magistrala 4, tronsonul Gara de Nord – Străuleşti – Parc Bazilescu – Lac Străuleşti, Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, Magistrala 6 – Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni şi accesibilizarea staţiilor de metrou în funcţiune pentru persoanele cu deficienţe de vedere.

Metrorex a întocmit proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 dezechilibrat, cu o pierdere mai mare cu 47,54% decât cea realizată/preliminată la data de 31 decembrie 2021, respectiv în valoare de 418,355 milioane de lei.

Potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti “Metrorex”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, veniturile totale au fost estimate în creştere în anul 2022 faţă de cele realizate/preliminate în 2021 cu 13,04%, respectiv 262,958 milioane de lei, de la 2,017 miliarde de lei anul trecut la 2,280 miliarde de lei anul acesta. Creşterea este datorată în principal înregistrării sumei de 1,112 miliarde lei la capitolul “Alte venituri din exploatare”, poziţia bugetară “venituri din subvenţii pentru investiţii”, reprezentând valoarea obiectivelor de investiţii ce urmează a fi înscrise în patrimoniul public la finele anului 2022.

În structură, veniturile din exploatare deţin o pondere 99,99%, iar veniturile financiare 0,01% în veniturile totale.

Veniturile din exploatare au fost estimate în creştere cu 13,03% faţă de cele realizate la data de 31.12.2021.

Cifra de afaceri în anul 2022 va creşte cu 51,32%, respectiv cu suma de 100,015 milioane de lei, de la 194,892 milioane de lei în 2021 la 294,906 milioane de lei.

Veniturile din serviciile prestate, respectiv veniturile din activitatea de transport călători cu metroul, vor creşte în anul 2022 cu 55,70%, respectiv cu suma de 95,804 milioane de lei, la 267,8 milioane de lei.

„În sensul celor prezentate, în anul 2022 se estimează o creştere a numărului de călători cu 38.439.829 călători, de la 91.560.171 călători realizat/preliminat la finele anului 2021 la un număr de 130.000.000 călători (anul 2022)”, se arată în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de HG.

Leave a Comment