Share

Programul Rabla: Vehiculele predate pentru casare pot fi radiate din oficiu. Atenționare privind păstrarea numerelor

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) a explicat că vehiculele uzate predate pentru casare în Programul Rabla va fi efectuată din oficiu, însă toți cei care doresc păstrarea combinației numărului de înmatriculare trebuie să completeze o declarație trimisă odată cu solicitarea de radiere și copia certificatului de distrugere.

Conform DRPCIV, începând cu 26 martie, operațiunea de radiere din circulație a unui vehicul uzat, participant în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național „Rabla”, va fi efectuată din oficiu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (5) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor care a efectuat înmatricularea acestuia, în baza transmiterii către această instituție a certificatului de distrugere, în format electronic, de către operatorul economic autorizat care a emis acest document.

Dovada radierii din circulație a unui vehicul aflat în situația anterior menționată va fi transmisă, de îndată, titularului înmatriculării, la ultima adresă de domiciliu existentă în Registrul Național de Evidență a Permiselor de Conducere și a Vehiculelor Înmatriculate.

Finalitatea acestui demers va fi reprezentată de efectuarea operațiunii de radiere din circulație a vehiculelor, fără a mai fi necesară prezentarea, de către proprietari, la ghișeele Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, a documentelor prevăzute de art. 25 al O.M.A.I. nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu respectarea termenelor stabilite în legislația aplicabilă Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național.

De asemenea, în contextul operaționalizării metodologiei de lucru privind radierea din oficiu a vehiculelor uzate participante în Programul Rabla 2020, DRPCIV evidențiază posibilitatea proprietarilor de a opta pentru păstrarea combinației numărului de înmatriculare atribuit vehiculului care face obiectul radierii, având în vedere faptul că, ulterior efectuării operațiunii de radiere, păstrarea combinației numărului de înmatriculare devine imposibil de realizat.

Astfel, pentru ca persoanele eligibile înscrise în program să își poată exercita opțiunea de păstrare a combinației numărului de înmatriculare atribuită vehiculului ce urmează a fi radiat, în toate situațiile, odată cu transmiterea către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor competent, a solicitării de radiere și a copiei certificatului de distrugere, în format electronic, va fi necesară transmiterea, de către operatorul economic autorizat să emită certificatul de distrugere, a unei declarații completate și semnate în prealabil de către proprietarul vehiculului, însoțită de dovada efectuării plății tarifului de păstrare, în situația în care proprietarul optează în acest sens.

Prin completarea și semnarea acestei declarații, proprietarul vehiculului își asumă faptul că certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului vor fi distruse pentru a preveni utilizarea ulterioară, și își manifestă opțiunea privind păstrarea combinației numărului de înmatriculare, după caz.

În ceea ce privește efectuarea plății tarifului de păstrare a combinației numărului de înmatriculare, facem precizarea că potrivit art. 111 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, coroborat cu prevederile O.M.A.I. nr. 202/2007, tariful de păstrare a combinației numărului de înmatriculare este de 30 de lei, suma putând fi achitată prin virament, prin mijloace de plată online, ori prin alte modalităţi de plată reglementate de acte normative în vigoare, în contul deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele instituţiei prefectului din care face parte S.P.C.R.P.C.I.V. competent.

Citește și:

Leave a Comment