Share

INS a revizuit datele privind evoluția produsului Intern Brut al României

Datele Institutului Naţional de Statistică (INS) arată că Produsul intern brut al României, estimat pentru anul 2020, date semidefinitive, a fost de 1.058 miliarde de lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 3,7% faţă de anul 2019.

În varianta provizorie privind evoluţia PIB anul trecut, publicată în primăvară, Institutul Naţional de Statistică a menţinut la 3,9% estimarea privind scăderea Produsului intern brut în 2020.

În anul 2020, pe categorii de resurse, modificări mai importante ale contribuţiei la creşterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat: industria, de la -1,9% la -0,9%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +4,6 puncte procentuale (de la 90,9% la 95,5%); intermedierile financiare şi asigurările, de la 0,0 la -0,7%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu -27,8 puncte procentuale (de la 98,6% la 70,8%).

Pe categorii de utilizări, în anul 2020, modificări mai importante ale contribuţiei la creşterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat formarea brută de capital fix, de la +1,5% la +0,9%, ca urmare a modificării volumului său cu -2.7 puncte procentuale (de la 106,8% la 104,1%); variaţia stocurilor şi a obiectelor de valoare, de la -0,9% la -0,3%.

Leave a Comment