Share
Marcel Vela: Se închid mall-urile și se restricționează, între anumite ore, circulația

Marcel Vela: Se închid mall-urile și se restricționează, între anumite ore, circulația

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat în urmă cu câteva minute că a fost emisă Ordonanța Militară Nr. 2 care prevede, printre altele, suspendarea temporară a activității mall-urilor și restricții de circulație pentru persoane.

Conform Ordonanței, se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul, a produselor și serviciilor, în centrele comerciale în care-și desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie. Prin centru comercial se înțelege structura de vânzare cu suprafața medie sau mare în care se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate. Cu alte cuvinte, este vorba despre mall-uri.

Mult mai important, „circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii Covid-19 și evitarea formării oricărui grup mai mare de 3 persoane”.

Doar ca RECOMANDARE, deocamdată, „în intervalul orar 06.00 – 22.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță; deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale; deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie; deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.”

În schimb, „între orele 22.00 – 06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei ESTE PERMISĂ NUMAI PENRTU motivele prevăzute la articolul anterior. În acest interval, pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura. Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora României.”

Cetățenii străini, doar în tranzit

Totodată, se interzice intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizilor, cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul României, pe culoare de tranzit, organizate prin înțelegeri cu statele vecine. Prin excepție, este permisă intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizilor care fac parte din următoarele categorii: sunt membri de familie ai cetățenilor români; sunt membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România; sunt persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile române potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene; sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent; este personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar; sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare; sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale); sunt persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare. Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Reguli pentru cei aflați în izolare sau carantină

Conform lui Marcel Vela, persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii Covid-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată, sub pază.

Persoanele aflate în carantină, ca măsură de prevenire a răspândirii Covid-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, intră în carantină pentru o nouă perioadă de 14 zile. Măsurile dispuse nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală. Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Totodată, autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor. Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean/ al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

Comitetele locale, județene și al municipiului București pentru situații de urgență identifică modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute mai sus. Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Leave a Comment