Share

Ministerul Transporturilor pregătește modificări ale rovignetei

Oficialii din Ministerul Transporturilor vor să modifice câteva dintre prevederile ordonanței cu privire la tarifele de utilizare a drumurilor. Cunoscuta rovignetă își schimbă perioada de valabilitate.

Într-un document publicat în secțiunea de consultare publică, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a modificării și completării Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cunoscuta rovignetă.

Conform oficialilor din Ministerul Transporturilor (MT), „în prezent, tariful de utilizare și tariful de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România se aplică în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin care au fost transpuse în legislaţia națională prevederile Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de transport marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Noul proiect de Ordonanță a Guvernului are în vedere transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2022/362 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 februarie 2022 de modificare a Directivelor 1999/62/CE, 1999/37/CE și (UE) 2019/520, în ceea ce privește taxarea vehiculelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri, care are ca termen de transpunere în legislația națională a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma acesteia data de 25 martie 2024”.

În ceea ce privește tariful de utilizare, directiva reglementează posibilitatea de aplicare a acestuia și pentru alte categorii de vehicule decât cele de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone, precum și alte perioade interimare de valabilitate pentru acestea și rapoartele aferente.

Astfel, în cazul autoturismelor, infrastructura trebuie pusă la dispoziție spre utilizare cel puțin pentru următoarele intervale de timp: o zi, o săptămână sau 10 zile ori ambele, o lună sau două luni ori ambele și un an.

Tariful de utilizare cu valabilitate de o zi nu depăşeşte 9% din tariful pentru 12 luni, tariful de utilizare cu valabilitate de 10 zile nu depăşeşte 12% din tariful de utilizare pentru 12 luni, tariful de utilizare cu valabilitate de 30 de zile nu depăşeşte 19% din tariful de utilizare pentru 12 luni, iar tariful de utilizare cu valabilitate de 60 de zile nu depăşeşte 30% din tariful de utilizare pentru 12 luni.”

De asemenea, este necesară corelarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 cu prevederile similare din Legea nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, care vor intra în vigoare la data de 01.01.2026. În forma actuală, Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 conține o serie de prevederi care necesită a fi modificate sau completate astfel încât să se creeze un cadru legislativ unitar și complex în ceea ce privește exceptarea unor anumite categorii de vehicule de la obligația de plată a tarifului de utilizare și în ceea ce privește controlul valabilității rovinietei și a peajului în cazul utilizatorilor străini din SM UE, precum și în cazul vehiculelor înmatriculate în state non UE.

Noul act normativ urmărește aplicarea tarifului de utilizare (rovinieta) în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2022/362, astfel:

a) pentru tipurile de vehicule prevăzute la lit. A-B din anexa nr. 1: o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile, 12 luni. Tariful de utilizare cu valabilitate de o zi nu depăşeşte 9% din tariful pentru 12 luni, tariful de utilizare cu valabilitate de 10 zile nu depăşeşte 12% din tariful de utilizare pentru 12 luni, tariful de utilizare cu valabilitate de 30 de zile nu depăşeşte 19% din tariful de utilizare pentru 12 luni, iar tariful de utilizare cu valabilitate de 60 de zile nu depăşeşte 30% din tariful de utilizare pentru 12 luni.”

b) pentru tipurile de vehicule prevăzute la lit. C-H din anexa nr. 1: o zi, 7 zile, 30 de zile si 12 luni. Tariful de utilizare zilnic nu depăşeşte 2% din tariful pentru 12 luni, tariful de utilizare pe 7 zile nu depăşeşte 5% din tariful de utilizare pentru 12 luni, tariful de utilizare pe 30 de zile nu depăşeşte 10% din tariful de utilizare pentru 12 luni.”

Într-o anexă a proiectului de act normativ se menționează că tariful de utilizare a drumurilor naţionale (rovigneta) pentru autoturisme are un preț de 2,5 euro pentru op zi, 3,3 euro pentru 10 zile, 5,3 euro pentru 30 de zile, 8,4 euro pentru 60 de zile sau 28 de euro pentru 12 luni.

Totodată, pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone, tarrifele sunt de 8,6 euro pentru o zi, 11,5 euro pentru 10 zile, 18,2 euro pentru 30 de zile, 28,8 euro pentru 60 de zile sau 96 de euro pentru 12 luni.

În tabelul de mai jos sunt menționate tarifele pentru toate tipurile de vehicule:

Leave a Comment