Share

Ministerul Finanțelor laudă ratingul „BBB” acordat de Fitch, dar omite avertismentul agenției privind creșterea deficitului bugetar

Agenţia de rating Fitch a reconfirmat atât calificativul aferent datoriei guvernamentale a României la BBB-/F-3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută şi în monedă locală, cât şi perspectiva stabilă. Totodată însă, Fitch avertizează că deficitul bugetar s-ar putea adânci la 3,4% din PIB în 2019.

Conform unui anunț de pe pagina de Facebook a Ministerului Finanțelor decizia agenţiei este susţinută de nivelurile moderate ale datoriei publice şi al PIB-ului pe cap de locuitor, precum şi de evoluţia pozitivă a indicilor dezvoltării umane, care se situează la niveluri superioare faţă de alte ţări din aceeaşi categorie de rating recomandată pentru investiţii “BBB”.

„Reconfirmarea ratingului României de către agenţia Fitch, similar deciziei Standard & Poor’s din luna martie a.c., reprezintă un pas important în demersul nostru de îmbunătăţire a ratingului de ţară. În perioada următoare ne vom concentra toate eforturile asupra consolidării predictibilităţii şi stabilităţii macroeconomice. Succesul acestui demers se va reflecta direct în scăderea costului de finanţare, creşterea competitivităţii companiilor româneşti şi în sporirea atractivităţii ţării noastre ca destinaţie de investiţii”, afirmă Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice.

Principalii factori care ar putea conduce la îmbunătăţirea ratingului de ţară sunt: reducerea riscurilor asupra stabilităţii la nivel macroeconomic şi îmbunătăţirea credibilităţii politicilor macroeconomice, asigurarea consolidării fiscale care ar îmbunătăţi traiectoria pe termen lung a ponderii datoriei publice în PIB, precum şi îmbunătăţirea poziţiei financiare externe.

La mijlocul lunii martie, Agenţia de rating Standard & Poor’s (S&P) a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a României la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în moneda locală şi valută, precum şi perspectiva stabilă.

Avertismentul Fitch

Conform comunicatului Fitch la care face referire și Ministerul Finanțelor, ratingurile pentru datoriile pe termen lung în valută şi monedă locală ale României sunt menținute la „BBB minus”, perspectiva asociată pentru ambele calificative fiind stabilă, însă avertizează că deficitul bugetar s-ar putea adânci la 3,4% din PIB în 2019.

Plafonul de ţară al României a fost confirmat la “BBB plus”, iar calificativul pe termen scurt în valută şi monedă locală a fost confirmat la “F3”.

“Ratingurile de tip investment grade atribuite României sunt sprijinite de nivelul moderat al datoriei publice, şi indicatorii privind PIB-ul per capita şi dezvoltare umană, care sunt mai ridicate decât ale altor state din categoria “BBB”. Acestea sunt comparate cu deficitul bugetar, deficitul de cont curent, gradul de îndatorare externă, care sunt mai ridicate decât ale altor state din categoria “BBB”, şi cu relaxarea fiscală pro-ciclică, care expun riscurile la adresa stabilităţii macroeconomice”, susţine Fitch.

Bugetul guvernului pe 2019 prevede reducerea deficitului general guvernamental la 2,8% din PIB, de la 3% din PIB în 2018 (faţă de un nivel mediu de 1,9% din PIB la alte state din categoria “BBB”). Totuşi, proiectata creştere a veniturilor (15,7%) pare extrem de optimistă, deoarece Fitch crede că se bazează pe estimări macroeconomice nerealiste privind consumul, inclusiv o creştere de peste 3% a ratei angajării în sectorul privat (faţă de un avans de 1,7% în 2018). Consiliul Fiscal a identificat de asemenea costuri cu plata dobânzilor care ar putea duce la cheltuieli mai ridicate. În anii precedenţi, Guvernul şi-a putut îndeplini ţintele prin includerea investiţiilor de capital. Totuşi, Fitch crede că această strategie şi-a atins limitele şi se aşteaptă la adâncirea deficitului bugetar la 3,4% din PIB în acest an.

Relaxarea fiscală ar putea continua în 2020 şi dincolo de acest interval, în special dacă Guvernul merge mai departe cu planurile de majorare a pensiilor cu încă 40% în septembrie 2020 (după o majorare de 15% aprobată pentru septembrie 2019). În absenţa reformelor pentru creşterea veniturilor, Fitch estimează adâncirea deficitului bugetar la 4% din PIB în 2020, ceea ce ar majora nivelul datoriei publice ca procent din PIB la 37,9%, de la 35% în 2018, deşi încă este uşor sub nivelul mediu de 38,8% proiectat pentru alte state din categoria “BBB”. Riscurile sunt în sens negativ şi sunt parţial legate de politicile impredictibile, în special ţinând cont de ciclul electoral din următorii doi ani, avertizează agenţia de evaluare financiară.

Implementarea de către autorităţi a controversatei Ordonanţe de urgenţă privind taxele din decembrie 2018 şi apoi modificarea unor măsuri, în urma presiunii BNR şi a sectorului privat, subliniază slăbiciunea cadrului fiscal şi dificultăţile cu care se confruntă Guvernul în vederea majorării veniturilor pentru a îndeplini promisiunile legate de cheltuieli. Fitch estimează că impactul fiscal al măsurilor revizuite va fi foarte limitat, în special al taxei pe activele bancare. Totuşi, avertizează agenţia, există riscul unor efecte negative în ceea ce priveşte impactul nefavorabil pentru mediul de afaceri, investiţii şi creşterea economiei.

Fitch continuă să estimeze o încetinire graduală a activităţii economice în 2019-2020, cu un ritm mediu de creştere a PIB-ului de 3,1%, în linie cu nivelul mediu din alte state din categoria “BBB”, dar comparativ cu un avans de 4,6% în perioada 2013-2018.

Deficitul de cont curent s-a adâncit la 4,5% din PIB în 2018, cel mai ridicat nivel din 2012 şi faţă de un nivel mediu de 1% din PIB la alte state din categoria “BBB”. Adâncirea reflectă creşterea semnificativă a importurilor de bunuri şi servicii şi stagnarea creditelor transferabile. Fitch estimează adâncirea suplimentară a deficitului de cont curent la 5,5% din PIB în 2020. Creşterea rapidă a salariilor, care depăşeşte creşterea productivităţii, erodează competitivitatea costurilor, contribuind la adâncirea deficitului de cont curent, apreciază agenţia de evaluare financiară.

Principalii factori de risc care, individual sau colectiv, ar putea duce la o acţiune negativă de rating sunt: deficite fiscale ridicate, care să ducă la o creştere rapidă a raportului datorie guvernamentală/PIB, şi o supraîncălzire a economiei sau o aterizare dură, care să submineze macrostabilitatea economică, o deteriorare semnificativă a balanţei de plăţi.

Leave a Comment