Share

44.622 de persoane, pregătite de CMPS în domeniul Schengen

Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen (CMPS) a pregătit mii de cadre cu responsabilităţi în controlul frontierelor, politica de vize, migraţia, azilul şi cooperarea poliţienească.

Conform CMPS, instituţia reprezintă o structură specializată de învăţământ, de formare nonuniversitară, rolul fiind acela de a facilita realizarea obiectivelor strategice ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI), constituind principalul furnizor de formare profesională în domeniul Schengen, prin programe specializate.

„Centrul dezvoltă programe de pregătire în acord cu solicitările instituţiilor beneficiare şi cu nevoile de pregătire a personalului cu atribuţii în domeniul Schengen. Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de pregătire, CMPS este reprezentat în cadrul Comitetului operaţional, un organism consultativ aflat în coordonarea MAI, ale cărui atribuţii sunt de analiză şi soluţionare a problemelor de ordin operaţional…Conform Concepţiei integrate de pregătire a personalului/structurilor implicate în procesul de aderare a României la spaţiul Schengen, Centrul asigură pregătirea personalului cu responsabilităţi în: exploatarea sistemelor informatice cu relevanţă în domeniul Schengen, pentru controlul frontierelor externe, detectarea falsurilor şi prevenirea migraţiei ilegale; controlul frontierelor, politica de vize, migraţia, azilul, cooperarea poliţienească, cooperarea judiciară, lupta împotriva drogurilor, arme de foc şi muniţii, sistemul informatic Schengen, protecţia datelor, cunoaşterea elementelor situaţiei internaţionale care prezintă relevanţă pentru activitatea operativă în domeniul Schengen, cunoaşterea limbilor de circulaţie internaţională necesare cooperării; cunoaşterea procedurilor de lucru/exploatare în reţelele de comunicaţii de date; protecţia datelor cu caracter personal”, a anunțat CMPS.

În vederea pregătirii României la aderarea în spaţiul de liberă circulație, CMPS a pregătit peste 44.000 de angajaţi din cadrul MAI sau din alte structuri cu atribuţii în domeniu.

„În susţinerea acestor domenii de cooperare la nivelul zonei de liberă circulaţie, Centrul desfăşoară printre altele, următoarele programe formative: pregătire generală Schengen pentru personalul instituţiilor cu atribuţii în domeniile de referinţă, politici şi strategii europene în domeniul controlului frontierelor, vizelor, imigraţiei şi azilului, SIS Recast şi proceduri de lucru specifice sistemului, protecţia datelor cu caracter personal, limba engleză şi franceză-terminologie Schengen, gestionarea fluxului imigraţional, punerea în executare a mandatului european de arestare, documente europene-falsuri în documente, examinarea criminalistică tehnică a documentelor, îndepărtarea străinilor de pe teritoriul României. Numărul persoanelor calificate prin toate sesiunile de formare organizate de la înfiinţare şi până în prezent este de 44.622, dintre care 37.393 pentru structurile din cadrul MAI şi 7.229 pentru ceilalţi beneficiari cu atribuţii în domeniul Schengen (ANAF, SRI, Autoritatea Vamală Română ş.a.m.d.”, notează CMPS.

Leave a Comment